Cara Hitung Parlay Paling Sederhana

Mix parlay adalahpermainan judi bola online yang tak asing di kalangan semua petaruh yang aktif memakai internet. Sekarang ini, permainan judi bola online memang tidak sedikit digemari. Salah satunya ialah mix parlay yang menjadi permainan judi bola online yang difavoritkan. Namun guna Cara Hitung Parlay ini. Anda mesti mengetahui bagaimana aturan dan teknik mainnya. Bukan melulu itu saja, kamu juga mesti memahami bagaimana Cara Hitung Parlay. Hal ini sebab rumus mix parlay bertolak belakang dengan formula permainan judi bola online yang lainnya.

Mix parlay adalahjenis permainan judi bola online yang memungkinkan kamu untuk memasang sejumlah taruhan dalam sekali taruhan. Namun andai satu taruhan saja merasakan kekalahan, maka seluruh taruhan akan dirasakan kalah. Sebelum mengetahui bagaimana teknik menghitung mix parlay dan aturan mainnya lebih jauh. Anda mesti bergabung terlebih dahulu dengan website judi bola online. Namun dalam memilih website judi bola online, kamu tidak dapat sembarangan. Anda mesti memilih website judi bola online yang terpercaya. Seperti website judi bola online itcbet. Itcbet ini adalahsitus judi bola online yang terpercaya dan pun terbesar.

Di website judi bola online itcbet ini, ada tidak sedikit permainan judi bola online yang dapat dipilih. Salah satunya ialah mix parlay. Mix parlay sendiri mempunyai terdiri dari sejumlah jenis teknik main yang dapat kamu pilih. Seperti mix parlay 1×2. Sebelum memainkannya, aturan dan teknik bermain mesti kamu pahami terlebih dahulu. Anda pun harus mengetahui teknik menghitung mix parlay ini. Untuk teknik hitung mix parlay itcbet guna 1×2 ini berbeda. Anda mesti tau lebih dulu formula perhitungan parlay guna jenis 1×2 ini supaya bisa mengetahui teknik hitung yang tepat. Sehingga kamu juga dapat menghitung kemenangan atau kekalahan yang kamu alami.

Cara Menghitung Mix Parlay dan Cara Hitung Parlay 1×2
Dalam permainan judi bola mix parlay, guna jenis parlay 1×2 ini terdapat teknik menghitung mix parlay 1×2 yang berbeda. Hal ini sebab rumus judi bola parlay yang berlaku pun bertolak belakang dengan jenis mix parlay yang lain. Sebagai contohnya ialah pada pertandingan antara kesebelasan manchester united dan arsenal. Bagi tuan rumah ialah manchester united, lantas ada imbang atau draw dan pun tim lawan yang disebutkan sebagai kesebelasan tamu. Taruhan 1 ialah manchester united dan taruhan 2 ialah arsenal. Jika pasaran pada taruhan 1 1.20, guna drawnya 3.50 lantas taruhan 2 4.50. maka inilah ini ialah contoh teknik hitung parlay.

Pada taruhan 1 yang mana ialah tuan rumah, yakni manchester united. Maka hitungannya ialah modal x odds – modal. Jadi hitungannya ialah 100 x 1.20 – 100 = 20. Sedangkan pada taruhan draw maka rumusnya ialah modal x odds – modal. Jadi hitungannya menjadi 100 x 3.50 – 100 = 250. Pada taruhan 2 atau kesebelasan lawan, formula yang dipakai tetap modal x odds – modal. Jadi hitungannya ialah 100 x 4.50 – 100 = 350.

Dengan memahami rumus hitung parlay 1×2 ini, maka kamu akan dapat mengetahui bagaimana teknik menghitung kemenangan dari jenis mix parlay 1×2 ini. Dengan begitu kamu pun pun dapat memperkirakan deviden yang bisa kamu dapatkan dari permainan judi bola online yang satu ini. Cara hitung parlay bola sangat urgen untuk kamu pahami juga. Hal ini supaya anda pun dapat memperkirakan jumlah kemenangan yang kamu dapat.

Itulah ulasan tentang bagaimana teknik menghitung mix parlay 1×2 ini. Sebelum kamu mulai bermain permainan judi bola online mix parlay. kita terlebih dahulu mesti mengetahui aturan dan teknik main dari judi bola bola ini. Termasuk bagaimana teknik menghitung parlay bola. Sehingga kamu mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan kamu alami. Termasuk berapa deviden yang akan kamu dapatkan dari kemenangan permainan judi bola mix parlay 1×2 yang kamu ikuti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *